Amaç

Amaç

– Milli ve manevi değerlere bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık ve insanlığın saadeti için her türlü fedakarlıkta bulunabilecek bir neslin yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

– Üyeler arasında diyalog ve işbirliğini sağlamak.

– Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak.

– Eğitim sisteminin gelişmesini sağlamak için eğitim-öğretim ve yönetim kalitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak.