TARİH KANUN ADI

PDF

08/02/2007 5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
14/06/1973 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU
03/03/1924 TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU
TARİH YÖNETMELİK ADI

PDF

21/07/2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
21/07/2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
21/07/2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
21/07/2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
21/07/2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİK EKLERİ
20/03/2012 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİMilli Eğitim Bakanlığı’nın 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğinin 70. Maddesi gereği yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak dileyen okullar “Eski Çerçeve Yönetmeliğine” göre kendi çerçeve yönetmeliklerini yapabilirler.
19/01/2007 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
08/12/2004 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ
08/09/2012 GERÇEK VEYA ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE AİT OLAN TAŞINMAZLARIN KİRALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
25/8/2011 MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT VEYA BAKANLIĞA TAHSİSLİ TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM TESİSİ YAPILMASI, EĞİTİM ÖĞRETİM AMACIYLA KULLANILMASI VE SÜRESİ SONUNDA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLMESİ KAYDIYLA EĞİTİM ÖĞRETİM TESİSİ YAPTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
TARİH YÖNERGE ADI

PDF

17/08/2012 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ
13/09/2013 8. SINIF MERKEZİ SINAVLAR KAZANIMLARI
23/10/2013 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİS SİSTEMİ
23/10/2013 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİS SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
23/10/2013 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİS SİSTEMİ VİDEO
23/10/2013 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİS ORTAK SINAVLAR KLAVUZU
23/10/2013 KLAVUZ EKİ – PUAN HESAPLAMALARI
28/02/2015 GENELGE – ÖZEL OKUL İŞLEMLERİ 2015/5