TÜRK PDR DER ile ÖZDER arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı!

TÜRK PDR DER ile ÖZDER arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı!

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ İLE ÖZEL ÖĞRETİM DERNEĞİ ARASINDA OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNDE İSTİHDAM VE EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Türkiye’nin önde gelen eğitim derneklerinden Özel Öğretim Derneği ile saygın ruh sağlığı derneklerinden Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği arasında “ Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde İstihdam ve Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandı. ATO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen imza ve tanıtım toplantısına yetkililer, eğitimci yazarlar, sektör temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katılım sağladı.

Bu protokol ile ÖZDER üyesi okullarda Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerini sürdürecek Psikolojik Danışmanların temin ve istihdamı ve yine bu kurumlarda çalışan, ilgili hizmeti yürüten personelin hizmetiçi eğitimi konularında iş birliğine gidilmesi amaçlandığını belirten ÖZDER Genel Başkanımız Sayın Ahmet Akça, “Özel Öğretim Derneği; Özel Okullar, Özel Öğretim Kursları ve Özel Muhtelif Kurslar statüsünde yer alan eğitim kurumlarını kapsayan, bu kurumların kendi aralarındaki iş birliğini ve dayanışmayı güçlendirerek erdemli bir rekabet ortamı oluşturmayı, aynı zamanda tabi oldukları yönetmelik/mevzuat/kanun değişikliklerine bağlı olarak yaşadıkları sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Özel Öğretim Derneği; 2010 yılında kurulmuş olup, farklı illerdeki şubeleri ve 1.000’e yakın üyesiyle ülke genelinde çalışmalar yürütmektedir. Üyeleri arasında eğitim sektöründe ülkenin önde gelen kurumları bulunan ÖZDER, eğitim organizasyonları, araştırma ve yayınlar, sempozyum ve çalıştaylar gibi çeşitli faaliyetler ile eğitim alanının ve özel öğretim kurumlarının ülkemizde gelişimi için çalışmalar yürütmektedir.

Bu iş birliği ile üye okullarımızda PDR hizmetlerinde çok daha farklı bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum.” Şeklinde konuştu.

Özel Öğretim Kurumlarında çalışan ihtiyacının giderilmesi, doğru ve nitelikli istihdamın sağlanması, ayrıca Okul PDR hizmetlerine sürdüren çalışanların mesleki eğitimler ile desteklenerek yetkinliklerinin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflendiğini, Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden her yıl 7 bine yakın mezun verildiğini bu meslektaşların istihdamını önemsediklerini belirten Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Oğuz Özat, “Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve mesleki dayanışma sağlayarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik biliminin ve ülkemizde gelişmesini sağlamak, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanların, sosyal, bilimsel, mesleki ve kültürel yönden gelişmelerine yardım etmek, mesleğin üyelerinin haklarını korumak amaçlarına yönelik kurulan ve Psikolojik Danışman meslek grubunun çatı örgütü olan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 1989 yılından bu yana ülkemizde faaliyet göstermektedir.

Uluslararası ve ulusal bilim kongreleri, konferans ve seminerler, kitap ve dergi yayınları, sempozyum ve eğitimler başta olmak üzere alanın ve meslek mensuplarının gelişimi için çeşitli faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşu olarak Türk PDR Derneği’nin 20.000’e yakın üyesi, 67 şube ve il temsilciliği ve üniversite temsilcilerinden oluşan ulusal bir öğrenci konseyi bulunmaktadır.

Gerçekleştirdiğimiz iş birliği öyle inanıyorum ki hem meslektaşlarımızın istihdamı hem de özel okullarımızdaki çalışan meslektaşlarımızın mesleki gelişimi açısından güzel neticeler verecektir.” dedi

Bu iş birliği protokolünün, her iki Derneğimize, üyelerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir