Üyelikten Çıkartılma

Dernek üyeliğinden çıkarılması gerektiren haller:

1) Dernek tüzüğüne aykırı veya Dernek faaliyetlerini engelleyici söz ve davranışlarda bulunmak, bu beyanda yazı yazmak,

2) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak veya kasten yapmamak,

3) Üyelik aidatı borcu birikmiş olmak ve yazılı ikaza rağmen belirtilen süre içinde bunu ödememek,

4) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Ayrıca üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Tüzükte belirtilmiş çıkarma sebeplerine dayalı çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez. Ancak çıkarma sebebi tüzükte belirtilmemiş haklı sebeplerle çıkarma kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek Genel Kurulda itiraz edilebilir. Genel Kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Yönetim Kurulu, kaydı silinen üyenin ödenmeyen aidatları hususunda yasal yollara başvurabilir.