ARGE ve Proje Komisyonu

Hamdi GÖKTAŞ

Arge ve Proje Komisyonu Başkanı
Bilişim Koleji

Yusuf YALÇIN

Arge ve Proje Komisyonu Üyesi
Eğitimci

Basri IŞIKSER

Arge ve Proje Komisyonu Üyesi
Çözüm Akademi Okulları

Komisyonun Görevleri

Derneğin amaç ve faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar.

Bunun için gerekli olan her türlü̈ bilgi, belge, doküman ve yayınları temin ederek arşiv oluşturulması için çalışma yapar.

Ayrıca derneğin faaliyet alanı ile ilgili konularda diğer sivil toplum örgütleri tarafından yapılan kurs, seminer, konferans ve panel gibi çalışmaları takip ederek, üyelerimizin bu konularda da bilgilenmesini sağlamaya çalışır.

Ayrıca, Her türlü̈ Ulusal ve Uluslararası düzeyde araştırma ve proje önerilerinin hazırlanması, alınması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, sonuçların yayın hale getirilmesi konusunda bilgi ve destek hizmeti verir, bunlara ilişkin hizmetleri yürütür, gerekli duyuruları yapar, ilgili komisyonların çalışmalarına yardımcı olur.

 Komisyon tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında yönetim Kuruluna sunar.

Temel faaliyet alanları 

a. Eğitim alanına yönelik araştırmalar yapmak/yaptırmak

b. Özel Öğretimle alakalı yapılan araştırma, değerlendirme ve raporları, üyelere ve yönetim kuruluna analiz ederek sunmak

c. Eğitim ve öğretimle ilgili toplantılar, organizasyonlar ve seminerlerin düşünce ve planlamasını yapar, yapılması gereken konuları yönetim kuruluna sunarak ilgili komisyonun çalışmayı yürütmesini sağlamak

d. Derneğin mali kaynaklarının geliştirilmesi konusunda araştırmalar yapmak

e. Yapılan çalışma ve araştırmaları basılı ve görsel materyaller haline getirmek