İletişim ve Medya Komisyonu

Fatih ERDOĞAN

İletişim ve Medya Komisyonu Başkanı
Final Okulları

Yusuf ÖNLÜEL

İletişim ve Medya Komisyonu Üyesi
Sınav Okulları

Hayri PADAK

İletişim ve Medya Komisyonu Üyesi
Bahçeşehir Okulları

Fatih YILMAZ

İletişim ve Medya Komisyonu Üyesi
Yozgat Çözüm Koleji

Komisyonun Görevleri

 

Temel faaliyet alanları 

a. Kurumlar arası ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek

b. STK’lar arası ilişkileri düzenlemek

c. WEB, sosyal medya hesaplarını ve whatsapp gruplarını düzenlemek, takibini yapmak

d. Kamuoyu bilgilendirmelerini düzenlemek

e. Kurumsal Kimlik ve imaj çalışmalarının geliştirilmesini sağlamak

f. Dernek hakkında basında çıkan haberleri takip etmek, değerlendirmek, arşivlemek ve gerekirse tekzip edilmesi

g. Eğitimle ilgili güncel medya haberlerinin takibi ve paylaşılması