Eğitim Komisyonu

Nihal KARAOĞLU

Eğitim Komisyonu Başkanı
Gülnihal Koleji

Asım ONAT

Eğitim Komisyonu Üyesi
Köşk Anaokulu

Rıza BUDAK

Eğitim Komisyonu Üyesi
TDV 29 Mayıs Okulları

Abdullah ÖZTÜRK

Eğitim Komisyonu Üyesi
Şefkat Anaokulu

Komisyonun Görevleri

ÖZDER’in kuruluş amaçları çerçevesinde eğitim öğretimini kalitesini artırmak amacıyla eğitim felsefesi politikaları ve uygulamaları kapsamında eğitimin paydaşları olan eğitim yöneticileri öğretmenler öğrenci ve velilerle ilgili onları bilgilendirmek becerilerini artırmak amaçlı kurs seminer panel ve çalıştaylar düzenler.

Temel faaliyet alanları 

a. ÖZDER üyelerine yönelik hizmet içi eğitimler yapmak

b. Eğitimcilerin yetkinliklerinin geliştirilmesi için programlar yapmak

c. Özel Öğretim Yöneticilerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi için yönetici eğitimleri yapmak

d. Öğretmen akademisi kurarak insan kıymetinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

e. ÖZDER’in eğitim felsefesi ve programlarının geliştirilmesine yönelik sempozyum ve çalıştaylar düzenlemek