Mevzuat Komisyonu

Mustafa AYDIN

Mevzuat Komisyonu Başkanı
Eğitimci

Mustafa GÜRLEYİK

Mevzuat Komisyonu Üyesi
Çağrı Dil Okulları

Mehmet COŞAR

Mevzuat Komisyonu Üyesi
Karaman
Başarı Koleji

Millî Eğitim Bakanlığı 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, MEB Standartlar Yönergesi ve kanuna bağlı çıkarılan ilgili mevzuatın incelenmesi ve inceleme sonuçları hakkında dernek yönetim kurulu ile üyelerimizin bilgilendirilmesi.

Özel Öğretim Kurumları ile ilgili diğer bakanlıkların ve kurumların çıkardığı mevzuatın takip edilmesi ve sonuçları hakkında dernek yönetim kurulu ile üyelerimizin bilgilendirilmesi.

 

Temel faaliyet alanları 

 

a. Özel Öğretim Kurumlarını ilgilendiren mevzuatla ilgili değişiklikler hakkında yönetimi ve üyeleri bilgilendirmek

b. Üyelerden ve yönetimden gelen soru ve öneriler hakkında araştırmalar yapmak ve sonucundan ilgilileri bilgilendirmek

c. Mevzuatla ilgi yönetim kurulunu ve üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla ayda bir toplantı yapmak

d. Gerekli gördüğünde uzman kişilerden komisyonlar oluşturmak