İk ve Halkla İlişkiler Komisyonu

Rasim KARAGÜL

İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı
Birikim Okulları

Muharrem TURŞUCU

İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Komisyonu Üyesi
Konya Gençlik Okullar

Sebahattin KORKMAZ

İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Komisyonu Üyesi
Eğitimci

Komisyonun Görevleri

 

Üye kurumlar için ortak insan kaynakları havuzu ve güvenli bir veri tabanı oluşturarak bu havuzda toplanan nitelikli insan kaynağını paylaşır. Eğitim sektörünün temel ihtiyacı olan yetişmiş öğretmen, idareci ve idari personele hizmet içi eğitim sağlar, istihdam eder. Mülakat sistemi geliştirir, çalışan performans değerlendirme ölçeği oluşturur, performans iyileştirici çalışmalar yürütür. İşe alma, işten çıkarma, çalışan özlük hakları konusunda üye kurumları destekler ve işveren haklarının da korunması için düzenlemeler önerir. Sponsorluk, ortaklık ve kurumsal anlaşmalara yönelik araştırmaları yaparak üyelerin yararına sunar.

Özder’in kamuoyu tanıtımına katkı sağlar. Dernek ile üye kurumlar arasında kuvvetli ilişkiler kurar. Aidiyet duygusunu geliştirmek için bu amaçla etkileşim ağı oluşturur. Derneğin mesajını, program ve ilkelerini sektörde faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarına ulaştırmak amacıyla çalışmalar yapar. Özder’in çalışmaları ile ilgili muhatap kitlede ilgi uyandıracak, dernek hakkında olumlu izlenimler oluşturacak çalışmalar yapar. Özel Öğretim kurumlarımızın problemlerinden haberdar olup gerekli desteğin sağlanması için çalışmalar yapar.

Temel faaliyet alanları 

a. Üye kurumlar için ortak insan kaynakları havuzu ve güvenli bir veri tabanı oluşturmak

b. Eğitim sektörünün temel ihtiyacı olan öğretmen idareci ve idari personellerin hizmet içi eğitimini planlamak

c. Çalışan ilişkileri bordrolama ve özlük işleri gibi hususlarda üye kurumları desteklemek

d. Özel Öğretim alanına uygun işe alım mülakat sistemi geliştirmek

e. Çalışanların performanslarını değerlendirme ölçeği oluşturmak ve performans iyileştirici çalışmalar yürütmek

f. İşe alım işten çıkarma ve çalışanların özlük haklarının düzenlenmesi ve kurumların işveren haklarının korunması için ülkemizin iş kanunlarına paralel düzenlemeler önermek

g. Sponsorluk ortaklık ve kurumsal anlaşmalarla ilgili çalışmaları yürütmek

h. Özder’in kamuoyu tanıtımına katkı sağlamak

ı. Üye kurumlar arasında kuvvetli ilişkiler kurarak derneğe aidiyet duygusunu geliştirmek

i. Özel öğretim kurumlarımızın problemlerinden haberdar olup gerekli desteğin sağlanması için çalışmalar yapmak