Kurumsal Kimlik

Derneğimiz; 15 Ekim 2010 yılında, aralarında okul kurucusu, okul idarecisi ve çeşitli branşlarda görev yapan öğretmenlerin bulunduğu 22 eğitimci tarafından Ankara’da kurulmuştur.

Özel Öğretim Derneği; Özel Okullar, Özel Öğretim Kursları ve Özel Muhtelif Kurslar statüsünde yer alan eğitim kurumlarını kapsayan, bu kurumların kendi aralarındaki iş birliğini ve dayanışmayı güçlendirerek erdemli bir rekabet ortamı oluşturmayı, aynı zamanda tabi oldukları yönetmelik/mevzuat/kanun değişikliklerine bağlı olarak yaşadıkları sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Kurumsal Broşürümüzü İndirin